суббота, 6 июня 2020 г.

Павел Делонг для журнала "Gala": "Настоящая сила внутри нас" /
Pavel Delong for Gala magazine: "the Real power is within us" (06.2020)
"Чувство безопасности человека сегодня основано на вере в будущее. Я верю, что завтра будет лучше. Я не бездействую, поэтому уверен, что будущее будет хорошим для меня. Можно сказать, что вера в лучшее завтра - это наш Бог. А вот и бах! Пандемия. И «Бога» нет. Но есть изоляция, которая перевернула нашу жизнь с ног на голову. Через несколько недель она разрушила чувство безопасности. Мы ничего не можем предсказать. Мы не можем планировать свою деятельность, не опасаясь, что все может измениться. Но у нас все же должна быть цель. Четко определенная. Только как этого добиться? Заглянуть внутрь себя и поверить, что истинная сила и ценность в нас? Является ли то, кто мы есть на самом деле, реальным капиталом? Ответ напрашивается сам собой. Я думаю, что мир теперь разделится на тех, кто будет использовать этот урок для дальнейшего развития, и тех, кто не сделает выводов. На тех, кто энергетически выйдет на новый уровень и не будет бояться перемен, и на тех, кто решит, что ситуация их переросла. Те, кто будет более гибким, добьются успеха. Но мы должны измениться не только индивидуально, но и как человечество. Я верю, что плохое и слабое исчезнет. Возможно, в этом году нас ждет волна разводов, возможно, будут политические изменения, возможно, изменятся политические лидеры... Потому что появились новые потребности, а желания людей способны перестроить реальность. Я думаю, что многие из нас готовы к „новому”. Я был смелым в жизни. Я часто рисковал. Я часто проигрывал. Но у меня есть ощущение, что я не потратил время впустую. То время, которое мне дано, я хочу использовать как можно лучше. Меня не покидает убеждение, что стоит нести огонь и перенести его на другую сторону гор. Я хочу внести свой вклад, принести что-то ценное для того, что называется сообществом. Это благо для всех нас. Высочайшее? Наверное, да. И, вероятно, гора, масштаб, который нужно преодолеть, такой К2, теперь для нас COVID-19. Съемки фильмов остановлены, театры закрыты, кинотеатры пусты. Нажежды на будущее? Гм... неуверенные, правда? Но можно писать, разрабатывать проекты фильмов, изучать язык и играть на фортепиано. Мыть посуду, учиться убирать в доме и чаще звонить маме, заботиться о своих близких. Это оооочень много! "
____________________________________________________
"Poczucie bezpieczeństwa człowieka opiera się dziś na wierze w przyszłość. Wierze, że jutro przyniesie lepszy los. Podejmuję pewne działania, bo jestem przekonany, że przyszłość będzie dla mnie lepsza. Możemy powiedzieć - wiara w lepsze jutro jest naszym bogiem. A tu bach! Pandemia. I boga nie ma. Jest za to izolacja, która do góry nogami przewróciła nasze życie. W kilka tygodni zburzyła poczucie bezpieczeństwa. Niczego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Nie możemy zaprojektować swoich działań, nie zakładając, że wszystko może się zmienić. Ale wciąż musimy mieć cel. Jasno określony. Tylko jak go osiągnąć? Spojrzeć w głąb siebie i uwierzyć, że prawdziwa siła i wartość są w nas? Czy to, kim jesteśmy, stanowi prawdziwy kapitał? Odpowiedź nasuwa się sama. Myślę, że świat podzieli się teraz na tych, którzy wykorzystają tę lekcję do dalszego rozwoju, i tych, którzy nie wyciągną wniosków. Na tych, którzy energetycznie wejdą na wyższy poziom i nie będą bać się zmian, i na tych, którzy postanowią, że sytuacja ich przerosła. Ci, którzy będą bardziej elastyczni, osiągną sukces. Ale musimy się zmienić, nie tylko indywidualnie, lecz także jako ludzkość. Wierzę, że to, co złe i słabe, przepadnie. Być może czeka nas w tym roku fala rozwodów, może dojdzie do zmiany politycznej, może zmienią się liderzy polityczni... Bo pojawiły się nowe potrzeby, a pragnienia ludzi potrafią przebudować rzeczywistość. Sądzę, że wielu nas jest gotowych na „nowe”. Byłem odważny w życiu. Często ryzykowałem. Często przegrywałem. Ale mam poczucie, że nie zmarnowałem czasu. Ten, który został mi dany, chcę wykorzystać najlepiej, jak umiem. Nie opuszcza mnie przekonanie, że warto nieść ogień i przenieść go na drugą stronę gór. 'lak, chcę coś dołożyć od siebie, wnieść coś wartościowego dla tego, co nazywa się wspólnotą. Co jest dobrem nas wszystkich. Górnolotne? Pewnie tak. I pewnie górą, skałą do pokonania, takim K2, jest teraz dla nas COVID-19. Plany zdjęciowe stoją, teatry zamknięte, kina puste. Widoki na przyszłość ? Hm... słabe, prawda? Ale można pisać, rozwijać projekty filmowe, uczyć się języka i gry na fortepianie. Umyć naczynia, nauczyć się sprzątać w domu i częściej dzwonić do mamy, troszczyć się o swoich bliskich. To baaardzo dużo!"


пятница, 5 июня 2020 г.

Мария Соколова: "Сегодня к Благотворительному Фонду Жизнь в Движении присоединился потрясающий польский актер, известный и горячо любимый в России -Павел Делонг. Павел дал согласие стать Послом нашего Фонда!"

Maria Sokolova: "Today, the Life in Motion Charity Foundation has been joined by a stunning Polish actor, well-known and much-loved in Russia-Pavel Delong. Pavel has agreed to become an Ambassador of our Foundation

/ павел делонг / pawel delag / paweł deląg / pavel delong /

четверг, 4 июня 2020 г.

Niespodziewanie po hm ...13 latach trafiły w moje ręce fotografie o których nie miałem pojęcia ze istnieją ... rok 2007 Paryż ( jak widać ;)) kadr z filmu « Nous nous somme tant haïs » Paryż po Krakowie i Warszawie zajmuje w moim sercu sporo miejsca ! Wciąż mnie inspiruje bogactwem kulturalnym - zawsze kiedy jestem w Paris biegnę do teatru , łowie nowinki i poluje na spektakle z aktorami których cenie lubię uwielbiam , oczywiście wystawy , koncerty w końcu kino - ale przede wszystkie dine avec mes amis przy dobrej butelce czerwonego , i lubię tą francuską zadziorność w myśleniu , choć szczerze są czasami bufonami ;) niech mi wybaczą ,ale wiedzą że ich kocham kto jest bez skazy;) !ale po Paryżu przede wszystkim się chodzi spaceruje ! I spędza wieczory w małych barach ... i oczywiście a jakże mogłem zapomnieć ...les huîtres i tatar obowiązkowo z frytkami .. wychodzi na to ze się stęskniłem i chyba już za bardzo spolonizowałem ;)

актер / красивый мужчина / обаятельный мужчина / павел делонг / pawel delag / paweł deląg / pavel delong / россия / польша / режиссер умный мужчина / Париж Pawel Delag


Павел Делонг в роли Jürgen Köller в фильме "Nous nous sommes tant haïs".

Фото @wojtekwojtczak

#актер / #красивыймужчина / #обаятельныймужчина / #павелделонг / #paweldelag / #pawełdeląg / #paveldelong / #россия / #польша / #режиссер #умныймужчина / #Парижвторник, 2 июня 2020 г.

dzien dziecka dzień dziecka rodzice mama tata dom paweł deląg

Dzień Dziecka prawie się ma już ku końcowi , wiec kiedy już dzieci śpią , pragnę Wszystkim Dużym Dzieciom złożyć najlepsze życzenia aby nigdy nie zapomniały o mały chłopcu i małej dziewczynce która w każdym z nas jest - kochajmy je bo i chrońmy bo to dziecko w nas to klucz do Krainy Marzeń - Wyobraźni - Tajemniczego Ogrodu Radości - Trzymajcie Dzielne Dzieciaki

dzien dziecka dzień dziecka rodzice mama tata dom paweł deląg


понедельник, 1 июня 2020 г.

Фан-Группа ценителей таланта Павла Делонга "ПАВЕЛ ДЕЛОНГ | COMMUNITY | PAWEL DELAG":

В январе 2020 г. в Чехии состоялась премьера фильма "Daria" с Павлом Делонгом. Предлагаем провести воскресный вечер за просмотром этого фильма:
https://yadi.sk/i/hPdbpttCFSps1A

/ #premiera / #film / #movie / #czechfilm / #PawełDeląg / #daria / #PawelDelag / #дарья / #ПавелДелонг / #Прага / #актер / #премьера / #триллер


четверг, 28 мая 2020 г.

Фан-Группа ценителей таланта Павла Делонга "ПАВЕЛ ДЕЛОНГ | COMMUNITY | PAWEL DELAG":

"Благодаря этому сезону появилось множество настоящих поклонников Павла из Польши. Настоящих! Которые несмотря ни на что продолжали верить в победу Павла и Дарека. Не "переобувались", а топили за любимую пару. Я очень рад, что и русские поклонники тоже топили вместе с польскими! Мы одна большая семья.
https://yadi.sk/i/9okCIieCQ1VtYg "

/ #wielkarodzina / #большаясемья / #amerykaexpress / #актер / #красивыймужчина / #обаятельныймужчина / #павелделонг / #paweldelag / #pawełdeląg / #paveldelong / #россия / #польша / #режиссер / #AmerikaExpress / #умныймужчина / #герой / #путешествие / #TVN / #EnemyLine / #Вражескиелинии / #USA


среда, 27 мая 2020 г.

Darek dziękuje Ci za cała przygodę - mieliśmy swoją Amerykę :) tysiące kilometrów zrobione w jeden miesiąc wszelkimi możliwymi środkami transportu śpiąc gdzie popadnie, wspierając się nawzajem ,popadając czasem w tarapaty, mieliśmy często niezły fun i to jest nasze :) trzymaj się druhu #pawełdeląg #tvn #amerykaexpressвторник, 26 мая 2020 г.