четверг, 21 апреля 2016 г.

Imperium Kobiet: "Kiedy zobaczyłyśmy w redakcji pierwsze zdjęcia z sesji, efekt wywołał nieukrywany zachwyt. „Jak wino!” – mówiły redaktorki. Zgodnie stwierdziłyśmy, że to zdecydowanie nasz najprzystojniejszy aktor. Павел Делонг / Pawel Delag

Imperium Kobiet: "Kiedy zobaczyłyśmy w redakcji pierwsze zdjęcia z sesji, efekt wywołał nieukrywany zachwyt. „Jak wino!” – mówiły redaktorki. Zgodnie stwierdziłyśmy, że to zdecydowanie nasz najprzystojniejszy aktor.
Paweł Deląg. 29 kwietnia kończy 46 lat. Dlaczego go tak mało w kraju? Jak ważne są kobiety w jego życiu? Co go wzrusza? Po raz pierwszy w tak szczerej rozmowie dla Czytelniczek IK w rozmowie z Agnieszką Żukowską"
/Когда мы увидели в редакции первые фотографии, эффект вызвал наисильнейший восторг. „Как вино!” - говорили редакторы. Мы согласились, что это, безусловно, наш самый красивый актер.
Paweł Deląg. 29 апреля исполняется 46 лет. Почему его так мало в стране? Как важны женщины в его жизни? Что его волнует? Впервые в столь откровенном интервью для читателей IK в разговоре с Agnieszką Żukowską"
Павел Делонг / Pawel Delag /


Комментариев нет:

Отправка комментария

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.