среда, 7 сентября 2016 г.

„BYĆ JAK LIZ TAYLOR” Павел Делонг / Pawel Delag #PawelDelag #ПавелДелонг #BYĆJAKLIZTAYLOR

„BYĆ JAK LIZ TAYLOR”

jastrzabpost: "Jesień to czas, kiedy mają miejsce różnego rodzaju premiery. Nie tylko te kinowe, ale i teatralne. Do takiej doszło także i dziś. Chodzi o spektakl Być jak Elizabeth.

Spektakl „Być jak Elizabeth Taylor” to próba analizy związku, w którym namiętność miesza się z zazdrością i lękiem przed odrzuceniem. Przywołanie postaci dwójki niezwykłych aktorów – Elizabeth Taylor i Richarda Burtona, pary która na stałe weszła do kanonu światowej klasyki filmowej, to możliwość przyjrzenia się życiu sławnych ludzi, którzy do dzisiaj budzą podziw i fascynują rzesze wielbicieli na całym świecie."

jastrzabpost: "Осень - это время, когда имеют место различного рода премьеры. Не только кино-, но и театральные. Речь идет о спектакле "Быть, как Элизабет Тейлор".
Спектакль „Быть как Элизабет Тейлор” - это попытка анализа отношений, когда страсть смешивается с завистью и страхом перед отказом. Призыв в виде двух замечательных актеров – Элизабет Тейлор и Ричарда Бертона, пары, которая навсегда вошла в мировую классику кино, это возможность присмотреться к жизни известных людей, которые и сегодня вызывают восхищение и завораживают толпы поклонников по всему миру."

Павел Делонг / Pawel Delag
#PawelDelag #ПавелДелонг #BYĆJAKLIZTAYLOR


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.